Des de FITEX impulsem la innovació en sentit ampli: en producte, procés, gestió, coneixement i estratègia comercial a les empreses tèxtils. Per FITEX, ajudar a innovar és integrar-nos en la adena de valor de les empreses per millorar-ne els resultats. Ajudem a millorar els processos empresarials des de la fabricació fins al procés de venda per adaptar-nos a la indústria 4.0 i a la sostenibilitat.

Dissenyem i executem projectes d’innovació en producte o en procés tant de forma individual com en col·laboració entre empreses i altres centres de recerca, universitats i administracions.
Més informació: lidia@fitex.es

Projectes Innovació

Service 1
Promoció de capacitats industrials

Aquest projecte es planteja com una estratègia per seguir consolidant i refermant les relacions ja existents entre tallers i marques del sector tèxtil moda de la comarca de l’Anoia


Veure més
Service 1
Detección de oportunidades

Detección de oportunidades de diversificación para las empresas del clúster textil-moda del Anoia (AEI-010400-2017-237)


Veure més
Service 1
SUDOTEX

Transnational Cooperation Network for the Textile Sector (SOE4/P1/P854)


Veure més
Service 1
Construtex

Estudi de viabilitat de noves aplicacions de materials i tecnologia textils pel sector de la construcció (AEI-010300-2018-217)


Veure més
Service 1
Impuls de la indústria 4.0

L’objectiu principal d’aquest projecte és sensibilitzar empreses i institucions de la comarca al voltant dels reptes i oportunitats i motivar-los a introduir elements de la nova indústria 4.0 als seus processos i/o negocis.


Veure més
Service 1
PIESYPUNTO

Plataforma col·laborativa textil-calçat (PIESYPUNTO). Programa de recolzament a les agrupacions empresarials innovadores (AEI-010400-2017-228)


Veure més
Service 1
Retail 2020

Projecte destinat a investigar les plataformes e-commerce europees de moda i identificar les oportunitats de negoci multimarca per a les empreses del nostre país


Veure més
Service 1
DIGITALPRINT

Aplicació de la tecnologia EPSON d'impressió digital en prendes de gènere de punt exterior fabricades amb tricotoses rectilinias computeritzades (AEI-010400-2018-30)


Veure més
Service 1
REINTEX

Reindustrialització del sector tèxtil i moda de Catalunya (IRC 15-1-0042)


Veure més
Service 1
PRE-INTEGER. Estudi de viabilitat per la creació d’un Marketplace d’intercanvi de matèries primes secundàries

L’objectiu del projecte PRE-INTEGER és fer un estudi de viabilitat pel desenvolupament d’una plataforma pel tractament massiu de dades sobre ...


Veure més
Service 1
VERTEX.

Plataforma col·laborativa pel desenvolupament de noves cadenes de valor i solucions per una indústria tèxtil avançada


Veure més
Service 1
TRACEABLE PACK - CONTENIDORS FLEXIBLES TRAÇABLES

Desenvolupament d'una solució d'innovació col·laborativa en contenidors flexibles


Veure més

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns