TRACEABLE PACK - CONTENIDORS FLEXIBLES TRAÇABLES

El fabricant de contenidors flexibles CLIMESA, conjuntament amb el desenvolupador de software TAI SMART FACTORY, la Fundació per la Innovació tèxtil FITEX, i els clústers MODACC i PACKAGING CLUSTER s'han unit sota el paraigües del projecte Traceable Pack per a desenvolupar una solució d'innovació col·laborativa. Aquesta persegueix una major eficiència de la producció de CLIMESA en cadascuna de les seves fases, a través del monitoratge dels seus processos i la incorporació de noves tecnologies.

El consorci d'empreses i entitats han desenvolupat en els últims mesos de treball un sistema de traçabilitat de la producció i ús dels contenidors flexibles de CLIMESA a través de la recol·lecció de dades de procés (durant la producció) i d'exposició solar (post-venda) per a dotar els contenidors flexibles d'informació que els faci més segurs i de major qualitat.

Tota aquesta informació es mostrarà en una etiqueta intel·ligent cosida al contenidor, mantenint les seves condicions de seguretat i resistència. Per a incorporar totes aquestes dades a l'etiqueta, CLIMESA ha incorporat un sistema software Qplant desenvolupat per TAI SMART FACTORY que recull i ordena les dades de planta en temps real, amb els quals es pretén incrementar la productivitat per a mantenir el nivell de competitivitat.

D’altra banda, FITEX ha estudiat l'ús de tintes fotocromàtiques en les etiquetes per a fer un seguiment de la radiació solar absorbida en el teixit durant la seva vida útil. D’aquesta forma, s’ajudarà a CLIMESA i als seus clients a conèixer la vida útil dels contenidors flexibles i descartar aquells que hagin finalitzat el seu període d’utilitat.

Traceable Pack és un projecte finançat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en la convocatòria d'ajudes de 2022 a les Agrupacions Empresarials Innovadores, que contribueix així a la transició cap a una Indústria Connectada.

Participants: 

• Modacc: https://www.modacc.cat/
• FITEX: https://www.fitex.es/
• PACKAGING CLUSTER: https://www.packagingcluster.com/
• TAI SMART FACTORY: https://www.taismartfactory.com/
• CLIMESA: https://www.fibcnet.com/

Finançat per: Agrupació Empresarial Innovadora. Març, 2022. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Podeu visualitzar la preparació i funcionament del projecte en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=EvBB-VeaJgY 

Service Big
COL·LABORADORS

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns