VERTEX.

El sector tèxtil i de la moda és una de les indústries manufactureres més importants d’Europa, i que s’enfronta a dos grans reptes: girar radicalment cap a un model de producció més sostenible i abordar la transformació digital.

Amb el projecte VERTEX es pretén abordar el repte de la transformació digital des del punt de vista de la digitalització com una eina que integri els diferents eslavons de la cadena de valor.

El projecte té per objectiu afavorir la creació de nous productes i serveis innovadors, mitjançant la generació de coneixement i compartit a través de la cooperació interempresarial.

El Clúster Català de la Moda (MODACC), el centre tecnològic FITEX, l’associació de la moda de Madrid ASECOM i les empreses GIRÓ, T2T Solutions i TEX51, treballaran conjuntament per desenvolupar una plataforma col·laborativa que proporcionarà un entorn virtual en el que totes les empreses de l’AEI i empreses interessades (stakeholders) que ho sol·licitin, es podran connectar simultàniament i treballar de forma coordinada en l’anàlisi, la visualització de dades i el desenvolupament específic de solucions innovadores pel sector.

Service Big
COL·LABORADORS

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns