Innovació

INNOVACIÓ

Des de FITEX dissenyem i executem projectes d’innovació en producte o en procés tant de forma individual com en col·laboració entre empreses i altres centres de recerca, universitats i administracions. Ajudem en la cerca de recursos econòmics que facilitin l’execució dels projectes, amb les administracions catalana, espanyola i europea.  

Xarxa de cooperació transnacional al sector tèxtil

El projecte SUDOTEX té per objectiu fomentar la innovació i la cooperació conjunta en la indústria tèxtil a les regions del sud-oest europeu participants del projecte, mitjançant la creació d’una xarxa estable i permanent de col·laboració entre les entitats sectorials, per desenvolupar un pla d’acció conjunta que estimuli el desenvolupament tecnològic de la indústria tèxtil de la regió.

Projecte IRC-Iniciatives de reforç competitiu 2016 (ACCIÓ)

 

 

El projecte RETAIL2020 te la finalitat  d’ajudar a empreses del sector de la moda de Catalunya en l’aprofitament de dos àrees d’oportunitat vinculades al retail:

  • Creixement comerç on line del sector de la moda a nivell internacional i,
  • Subministrament de productes de moda rapida a les botigues multimarca que estan apropant el seu model de gestió al Fast Fashion propi de les grans cadenes de distribució.

Creació d’una xarxa de cooperació públic-privada transnacional de recolzament a la internacionalització

INTER-TEX impulsa la internacionalització conjunta de les pimes del sector a través de la dinamització de l’oferta i la demanda entre els territoris, activant iniciatives de cooperació comercial i creant noves cadenes de valor transnacionals.